• Nincsenek termékek a kosárban.
01_B1_Kineziologia6_behavazott_fak.indd

A kineziológia tanítása során törvényszerűen felbukkan a kérdés: vajon miért is működik? Hol a titok nyitja? Mi a forrás?
Mert bizony, kedves olvasó – s ez természetesen nem meglepetés a kineziológus kollégáknak és hallgatóknak –, van egy felettébb furcsa dolog a kineziológiával kapcsolatban, s ez maga az izomtesztelés.
Az izomtesztelés során szavakat mondunk, kérdéseket teszünk fel, fogalmakat sorolunk, s az izmok „válaszolnak”, azaz izomreakció jelzi számunkra azt, hogyan is reagál a tudat-tudatalatti-test hármas egysége az adott „hívószóra”. Működésével kapcsolatban különféle, tudományos és energetikai, ezoterikus és szigorúan életttani alapokon nyugvó elméletek születtek. Elég, ha a Kendall
házaspárra gondolunk, akik megteremtették a tudományos izomtesztelés alapjait, elméletét. Hát persze, mondjuk, ez az, s lám működik.
Ámde van egy érdekes jelenség: ezeket a kérdéseket például feltehetjük saját anyanyelvünkön, s teszteljük az izomválaszt, mely működik, adekvát módon „reagál”, akkor is, ha kliensünk, a tesztelt személy egy szót sem ért az általunk beszélt nyelvből. Minden gond nélkül kitesztelhetjük például, hogy 3 éves korában történt a jelenjét negatívan befolyásoló trauma, sőt, akár tesztelhetjük ennek pontos körülményeit is.
Sőt! Ezeket a kérdéseket feltehetjük akár gondolatban is, s a válaszokat így is megkapjuk. Mi lehet ennek a magyarázata? Honnan jön a válasz? Miféle titokzatos információforrás lehet a háttérben? Van, aki azt tanítja, hogy izomtesztelést végezve egy energetikai áramkörbe kerülünk a klienssel, s így egymás tudásának birtokosai leszünk, s ez a közös, összeadódó tudás lesz a nyitja az izomteszt működésének. Háát….nem hiszem. Közel húsz év kineziológusi munkájában, a tanítás és a kliensekkel való munka során kristályosodott ki bennem az a magyarázat, mely számomra átfogja a megoldás teljességét. S ez a mintegy öt éve végzett családállítások során újra és újra igazolást nyert. Ezzel az információs tárral dolgozunk a Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológiában is. A forrás megegyezik.
A titok nyitja az a mező, mely Jungnál a kollektív (nemzeti, családi, személyes) tudattalan, az indiai kultúrkörben az Akasa nevet viseli, Rupert Sheldrake pedig morfogenetikus mezőnek nevezett el. Ez a mező, mely tartalmaz minden információt, mely valaha velünk, s azzal a generációs vonallal történt, melynek részei vagyunk, hajlamos megmutatkozni. Ehhez eszközre, jelzőrendszerre van szüksége, ilyen szerepet töltenek be a családállítás során a képviseletet ellátó szereplők, s ilyen eszköz a kineziológiában az izomtesztelés.
Az izomtesztelés a morfogenetikus mező jelnyelve, segítségével hívhatjuk le az információkat, teremtünk kapcsolatot a múlt bármely időpillanatával. Következő konferenciánkat a mezőnek szenteljük. Körbejárjuk a kérdést, meghallgatjuk
az indiai, a jungiánus pszichológiai magyarázatokat, a családállítások
tapasztalatait, a mezőelmélet szakértőit. Workshopokon ismerkedünk ennek a különös
térnek a jelenségeivel, befolyásával életünkre.
Egy új nyelv, egy új világ, egy másik dimenzió mutatkozik meg előttünk…
dr. Varju Márta