• Nincsenek termékek a kosárban.
16-1

Alternatív gyógymódokban jártas kedves barátném megosztotta velem
gondolatait a jelen kor változásaival kapcsolatban.
Arról elmélkedtünk, mi is lehet az oka annak, hogy előretört a természetgyógyászatot,
az alternatív gyógymódokat, a másként gondolkodást megsemmisíteni
vágyó erő, felbukkan Európa több országában, s hazánkban is
keményen fellép az általa jól felépített ellenségképpel szemben.
Itt nem pártokról van szó, nem politikáról, nem államigazgatási szervezetről,
nem jogalkotásról és nem jogalkalmazásról.
Valami egészen más rejtőzik furcsa köntösbe bújva a jelenség mögött.
O. szerint lehetséges, hogy itt az ideje annak, hogy visszavonuljunk. Hogy
átadjuk a teret, terepet annak az erőnek, energiának, mely bár kissé hátrébb
húzódott az utóbbi 25 évben, de látjuk, hogy csak erőt gyűjtött.
Mi még páran a szakmából jól emlékszünk arra a korra, amikor tiltott
gyümölcs volt a más, amikor a természetgyógyászat, a fűben-fában orvosság,
a bioenergetikai gyógymódok kárhoztatott szélhámosságnak voltak kikiáltva,
amikor meghurcolták azokat, akik eltértek attól, ami a kötelező volt.
A szabadság szellője simogatta lelkünket és elménket, amikor elmúlt a tiltás
kora. És vajon mi tért vissza? Mi az az erő, mely újra feltör?
Van, aki azt mondja, maga a gonosz az, aki különböző orcákban megmutatkozik,
aki viszájt szít, aki összeugraszt gyógyítót gyógyítóval, harcostársatharcostárssal,
embert emberrel. Aki eltiporni vágyik természetgyógyászati
szakmákat, lelkiismeretes szakembereket. Felhasznál ehhez ártó szándékot,
irígységet, kapzsiságot. S megtalálja a kancsót, melybe beletöltekezhet, s
bizony, mindezt a mi oldalunkon.
S ezért nem hibáztathatunk senkit és semmit – mondja O. Nem tudtunk
összefogni, nem tudtunk megtisztulni, nem tudtuk kivetni magunk közül azt,
ami, aki a múlthoz ránt vissza.
A világ forr, forrong, és mi itt, Európában – még ha a szélére is kívánnak
bennünket kiszorítani -, még szerencsések vagyunk, hogy csak kicsit haltunk
bele még.
Bízzunk igazságszolgáltatásában, hogy malmai majd lassan, de biztosan?
Bízzunk abban, hogy Ganésha üzenete, a karma, majd rendet teremt?
Feladjuk? Mit üzen, mit jelez az Úr?
dr. Varju Márta